Arbetsträning

Vi arbetar med rutiner och individuella behov hos varje deltagare och vi har löpande planering och uppföljning av deltagarens mål och riktning.


Vi erbjuder orientering i bland annat olika hantverk och motionsformer, studiebesök på arbetsplatser och jobbmässor i närområdet. Vi bedriver också studiecirklar och håller kurser och föreläsningar i ämnen som är viktiga för både individ och samhälle.

Vi samarbetar med företag som kan ta emot deltagare för arbetsträning tillsammans med handledare.