Om oss

Tillvarata ekonomisk förening startade som ett samtal runt bordet. Det fanns ett uttalat behov av fler sociala företag som arbetade med rehabilitering och arbetsintegrering samtidigt som vi kände att vi ville arbeta mer med människor och miljö.

Vi har valt att driva företaget som en ekonomisk förening; ett arbetsintegrerande socialt företag som arbetar med rehabilitering och arbetsintegrering i kombination med tjänster inom konsultverksamhet. Delaktighet är viktigt för oss och vi är en medlemsägd förening, där ekonomisk vinst är sekundär gentemot samhällelig nytta.

Vi kommer att arbeta med matsvinn från matvarubutiker i Piteå som grund för vår verksamhet och samtidigt driva caféet på Lindbäcksstadion, caféet på kulturhuset Kaleido i centrala Piteå samt sommarcaféet i Badhusparken.Så här beskriver Tillväxtverket ett arbetsintegrerande socialt företag:

Ett arbetsintegrerande socialt företag ska:

  • Ha till syfte att integrera människor i arbetsmarknad och samhälle.

  • Sälja varor och tjänster till kunder. Det kan handla om arbetsintegrerande tjänster, caféverksamhet, odling, sy-arbete, biltvätt, hotellverksamhet kontorstjänster eller andra verksamheter som de anställda har kunskap om.

  • Vara organisatoriskt fristående, det vill säga drivas i form av ett eget företag. Aldrig ägas av exempelvis en kommun.

  • Skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande.

  • I huvudsak återinvestera sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.

Läs mer om ASF på Tillväxtverkets hemsida!

Lia Utterheim, verksamhetsledare:

Jag är ursprungligen från Jämtlands djupa skogar och har till slut landat i Kopparnäs utanför Piteå efter lite omvägar. Jag har tidigare startat och drivit egna företag, men när jag blev utbränd behövde jag komma tillbaka till arbetsmarknaden på ett mer ansvarsfullt sätt. Jag behövde lära mig att ta hand om mig själv och att arbeta 100% av min förmåga. Efter en lång tids sjukskrivning började jag att arbetsträna på ett arbetsintegrerande socialt företag i Östersund och det var riktigt tufft för min hjärna som var van vid att ständigt prestera. Den första månaden arbetstränade jag 2 timmar varje dag, och efter dessa 2 timmar var jag så trött att jag var tvungen att sova en stund innan jag tordes köra bilen hem. När jag hade arbetstränat i ett år var min arbetsförmåga uppe i 75% och jag blev anställd av företaget som web- och utvecklingsansvarig. Efter ytterligare ett år började jag att arbeta som verksamhetsledare för samma företag.

Idag har jag svårt att se att jag ska driva något annat än ett socialt företag och även om jag fortfarande har ett stort driv att prestera så känner jag mig lugn i att jag kan ta ett steg tillbaka om jag behöver det. Jag behöver känna att det är ok att arbeta 100% av min förmåga och jag vill att andra också ska känna så. Det är så vi blir en hållbar arbetsplats som ger ringar på vattnet.